Een waterontkalker verlaagt de waterhardheid. De waterhardheid in ons land is over het algemeen vrij hoog, waardoor veel huishoudens last hebben van kalkaanslag. De hoge waterhardheid in Nederland wordt veroorzaakt door de bodemsamenstelling.

Waar komt een hoge waterhardheid vandaan?

Tijdens het Krijt, zo’n 100 miljoen jaren geleden, lag Nederland in zee. Er zijn toen veel schaaldieren in de bodem terecht gekomen, door tijd en druk werden dat massieve kalklagen. Tot op de dag van vandaag heeft dat invloed op het water wat we uit die bodem winnen. Het resultaat is hard (kalkrijk) water. Dat water komt via de waterleiding ons huis binnen, met alle gevolgen van dien. Er zijn enkele waterleidingbedrijven die het water ontharden, maar ze filteren nooit al het kalk uit het water. Dus blijven de huishoudens last houden van kalkaanslag.

Check hier de waterhardheid in uw woonplaats.