Zoals bekend beschermt een waterontkalker huishoudelijke apparatuur tegen kalkaanslag. Maar een waterontkalker heeft meer voordelen. Zo ondervindt bijvoorbeeld een zonneboiler ook hinder van kalkaanslag. Kalk verwijderen uit een zonneboiler is een erg lastige klus, dus is het veel handiger om kalkaanslag te voorkomen in plaats van achteraf te verwijderen.

Zonneboiler, waterontkalker en duurzaamheid

Het uitgangspunt van het plaatsen van een zonneboiler is energiebesparing en duurzaamheid. De aanschaf van een zonneboiler verdient zich pas na jaren terug, dus is het zaak dat er geen onnodige defecten optreden. Bovendien werkt rendementsverlies ten gevolge van kalkaanslag de beoogde energiebesparing natuurlijk tegen. Bij de aanschaf van een zonneboiler verdient het, zeker in gebieden met hard water, de aanbeveling om tevens een waterontkalker te plaatsen.

Een waterontkalker heeft daarnaast natuurlijk meer voordelen zoals in eerdere posts uiteen is gezet. Al met hoort er in een echt duurzame huishouding dus ook een waterontkalker geïnstalleerd te zijn.

Kijk hier voor een voorbeeld van kalk in een zonneboiler